Estudi descriptiu sobre la situació demogràfica i perfils formatius dels professionals de prevenció d’addiccions. Opcions de futur.