Comunicació de l’hora de celebració de la segona convocatòria de la prova objectiva corresponent a l’accés al títol d’Especialista en Infermeria Familiar i Comunitària