26 novembre: segona prova objectiva per a l’accés al títol d’especialista en infermeria familiar i comunitària