28/12/2016


Protocol per a la vigilància i el control de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya

La Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, presenta el Protocol actualitzat per a la Vigilància i el control de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya.

L’objectiu d’aquest protocol és oferir una guia per a la vigilància de les arbovirosis més probables transmeses per vectors mosquits a Catalunya.

La vigilància és el monitoratge organitzat dels nivells d’activitat viral, poblacions de vectors, infeccions en hostes vertebrats, climatologia i altres factors, com els propis hàbits de la comunitat, per tal de detectar o predir en el grau que sigui possible canvis en la dinàmica de transmissió dels arbovirus.

Cal tenir una visió global per poder comprendre la dinàmica de les arbovirosis emergents al nostre territori, amb la finalitat de poder implantar les estratègies de vigilància adequades, així com les accions necessàries per establir-ne el control. El creixent nombre de casos diagnosticats a Europa d’aquest es malalties, no solament en la població immigrant o turista sinó també en ocasions en la població autòctona, 8 - 11 fa necessari que els professionals de la salut adquireixin més coneixements de la geografia mèdica i de les condicions pròpies de les malalties següents relacionades amb vectors artròpodes.

Més informació al protocol adjunt i a Canal Salut.


Veure totes les noticies

Horari d'atenció

Horari d'atenció a la seu: dimarts de 17.00 a 19.00 hores. Durant el mes d'agost, l'AIFiCC romandrà tancada.

Per realitzar qualsevol altra consulta, feu clic aquíINFOVACALDIA - Siempre al día con el grupo vacunas de AIFiCCPrograma Beveu MenysFAECAPAGORAAUPAFoCAPInfermera virtualCPICJBIPersonesPKNOSalut i benestarSense fumVacunes