17/09/2018


UNA PROPORCIÓ IMPORTANT DE JOVES CREU QUE FUMAR TABAC DE CARGOLAR “ENGANXA” MENYS, NO ÉS TANT PERJUDICIAL I QUE PORTA MENYS ADDITIUS QUE EL TABAC CONVENCIONAL

Un estudi realitzat per infermeres l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) que formen part de  l’Equip d’Atenció Primària Sant Quirze de Besora analitza els coneixements que els alumnes de l’ESO tenen sobre el tabac de cargolar.

 Aproximadament el 15% dels joves de Catalunya entre 13 i 15 anys fuma¹. Si bé és cert que en els darrers anys està disminuint el nombre de persones fumadores, i entre elles també els adolescents, si que s’observa un increment del joves que fumen tabac de cargolar. L’objectiu d’aquest estudi transversal descriptiu, ha estat saber quines son les intencions de futur respecte l’hàbit de fumar i quins els coneixements sobre el tabac de cargolar de 115 alumnes de l’ESO de l’Institut Bisaura de Sant Quirze de Besora.

Els resultats


El 28.5% dels alumnes de 1er d’ESO, el 18.7% dels de 2n d’ESO, el 42% dels de 3er d’ESO i el 17.6% dels de 4rt d’ESO creuen que fumar tabac de cargolar “enganxa” menys que el tabac convencional, si bé és cert, que quasi la majoria dels estudiants en tots els cursos de l’ESO creu que és fals que “enganxi” menys.

Respecte a pensar que el tabac de cargolar sigui menys perjudicial per a la salut que les cigarretes convencionals perquè és més natural,  ho pensen un 31.4% dels estudiants de 1er d’ESO, un 18.7% dels de 2on, el 48.4% dels de 3er i el 23.6% dels de 4rt.  

De la mateixa manera, la majoria dels joves pensen que tant el tabac de cargolar com el  tabac manufacturat són iguals de perjudicials,
perquè els dos porten nicotina i altres components nocius per la salut. Especialment significatiu els alts percentatges de joves que els consideren igual de perjudicials: 2on d’ESO (84.3%), 3er (74.2%) i 4rt d’ESO (82.4%).


Respecte a si creuen que és més fàcil deixar de fumar quan es fuma tabac de cargolar ho creuen el 17.1% dels alumnes de 1er d’ESO, el 43.7% dels de 2on d’ESO, el 35.4% dels de 3er i el 6% dels estudiants de 4rt d’ESO.

Majoritàriament, doncs, els adolescents pensen que no és més fàcil deixar de fumar quan es fuma tabac de cargolar
.
Excepte en el cas dels alumnes de 1er ESO (28.5%), en tots els altres cursos, la majoria dels alumnes creuen que el tabac manufacturat porta més additius químics que el de cargolar: el 59,3% dels de 2n, el 80,6% dels de 3r i el 64,7% dels de 4rt. 

Creuen que fumaran en el futur? I quin tipus de tabac? Doncs, seguint la tendència d’hàbits de fumar, la majoria dels alumnes de l’ESO creuen que no fumaran. De fet, així ho diuen el 71.4% dels alumnes de 1er d’ESO, el 81.8% dels de 2on, el 77.4% dels de 3er, i un 70.6% dels estudiants de 4rt d’ESO.   Mentre, que el 28,6% dels estudiants de 1r d’ESO, el 18,2% dels de 2n, el 22,6% dels de 3r i el 29,4% dels de 4rt creuen que en el futur fumaran.

 I sobre quin tipus de tabac fumaran, el 25,7% dels estudiants de 1r d’ESO, el 6,2% dels de 2n, el 13% dels de 3r i el 5,8% dels de 4rt creuen que en el futur fumaran tabac manufacturat, mentre que el 20% dels estudiants de 1r d’ESO, el 6,2% dels de 2n, el 19,3 dels de 3r i el 17,6% dels de 4rt creuen que en el futur fumaran tabac de cargolar. És a dir, excepte en els alumnes de 1er d’ESO, en tots els altres cursos, els alumnes que creuen que fumaran, també creuen que fumaran més tabac de cargolar que convencional.
   

Per les autores de l’estudi²,  infermeres de l’EAP Sant Quirze de Besora i associades de l’AIFiCC i metgessa de CAMFiC³ “els resultats obtinguts permeten observar que
una important proporció de joves creuen que en un futur fumaran tant tabac manufacturat com de cargolar, i que fumar tabac de cargolar “enganxa” menys, per tant que també és més fàcil deixar l’hàbit que amb el tabac manufacturat. Igualment un nombre important d’alumnes creuen que el tabac de cargolar no és tant perjudicial i que porta menys additius que el tabac convencional”. Per tot això, les investigadores consideren necessari “implementar  tallers educacionals als instituts per treballar les creences dels adolescents enfront del tabac donat que parlem d’un hàbit molt nociu per la nostra salut”.
   

Sobre AIFICC

L’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària (AIFiCC) neix l’any 1996 amb una clara vocació científica. Entre els seus objectius: aglutinar, estructurar i unificar criteris entre els professionals d'infermeria familiar i comunitària en defensa dels seus interessos i de la seva professió. Amb prop de 900 socis/es, l’AIFiCC s’organitza en 12 grups de treball que faciliten el desenvolupament professional i científic dels seus associats.  

¹ Dades Agencia Salut Pública de Catalunya

² Eva Codinach Danés,  Rosa Cirera Guàrdia (infermeres) i Mireia Zurita Badosa (metgessa). Totes elles de l’EAP Sant Quirze de Besora.
³Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària  (CAMFiC)


Veure totes les notes de premsa

Horari d'atenció

Horari d'atenció a la seu: dimarts de 17.00 a 19.00 hores. Durant el mes d'agost, l'AIFiCC romandrà tancada.

Per realitzar qualsevol altra consulta, feu clic aquíINFOVACALDIA - Siempre al día con el grupo vacunas de AIFiCCPrograma Beveu MenysFAECAPAGORAAUPAFoCAPInfermera virtualCPICJBIPersonesPKNOSalut i benestarSense fumVacunes