16/01/2018


Professionals de l’atenció primària demanen més temps i major flexibilitat de les seves agendes per millorar l’atenció a pacients complexos en domicilis

L’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) i la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) han organitzat una jornada per debatre sobre com millorar l’atenció sanitària que s’ofereix als malalts complexos en el seu domicili.

Més de 120 professionals de l’Atenció Domiciliària (ATDOM) de l’ Atenció Primària han analitzat com millorar l’atenció a la complexitat en pacients visitats a domicili.  Per fer-ho, han treballant conjuntament entorn a tres taules de debat: com donem i com voldríem donar resposta a la complexitat des de la consulta?, com donem i com voldríem donar resposta a la complexitat des del domicili? I com donem i com voldríem que el sistema s’organitzés per respondre a la complexitat?. L’objectiu de la Jornada és fer un document amb les principals aportacions en cada un dels àmbits, i publicar un article en una publicació especialitzada.

Conclusions

Per l’infermer Paco Cegrí, coordinador del Grup d’ATDOM de la CAMFiC i de la Gent Gran de l’AIFiCC, “les reflexions per a cada àmbit tenen força valor perquè aporten perspectives transversals tant dels metges, com de les infermers com dels treballadors socials. Tots ells, professionals implicats en l’atenció a pacients complexos en domicili”.

Entre les idees per a millorar l’atenció a la complexitat des de la consulta, els professionals van demanar, entre d’altes, disposar de més temps a les consultes, de més formació per identificar millor els pacients amb criteris de complexitat, millorar la continuïtat assistencial entre nivells i major presència dels treballadors socials. 

Sobre com millorar l’atenció a la complexitat des del domicili,  els professionals van destacar, que cal millorar la planificació alhora de fer els domicilis, demanant en aquest sentit autonomia per a gestionar les seves agendes,  potenciar l’especialització dels professionals sanitaris i de serveis socials que fan els domicilis, i adequar i millorar les eines informàtiques per facilitar la feina al professional.


Entorn a  com donem i com voldríem que el sistema s’organitzés, Paco Cegrí, ens comenta que les principals conclusions van ser “que cal millorar la rati de pacients i professionals, millorar la coordinació entre tots els nivells assistencials, vetllar per la bona xarxa social territorial, i planificar segons els canvis demogràfics, la projecció i vivència dels ciutadans, entre d’altres idees”.


Sobre CAMFiC
 
La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària és la societat científica que agrupa els metges de família catalans, fundada el 1983.  Actualment compta amb més de 4.300 socis. CAMFiC ofereix formació presencial i online als professionals, així com divulgació mèdica per a pacients. Treballa en fomentar la investigació en l&39;Atenció Primària i s&39;articula en més de 45 grups de treball, i diferents vocalies territorials

Sobre AIFICC
L’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària (AIFiCC) neix l’any 1996 amb una clara vocació científica. Entre els seus objectius: aglutinar, estructurar i unificar criteris entre els professionals d&39;infermeria familiar i comunitària en defensa dels seus interessos i de la seva professió. Amb prop de 900 socis/es, l’AIFiCC s’organitza en 12 grups de treball que faciliten el desenvolupament professional i científic dels seus associats.Veure totes les notes de premsa

Horari d'atenció

Horari d'atenció a la seu: dimarts de 17.00 a 19.00 hores. Durant el mes d'agost, l'AIFiCC romandrà tancada.

Per realitzar qualsevol altra consulta, feu clic aquíINFOVACALDIA - Siempre al día con el grupo vacunas de AIFiCCPrograma Beveu MenysFAECAPAGORAAUPAFoCAPInfermera virtualCPICJBIPersonesPKNOSalut i benestarSense fumVacunes