13/06/2018


PROFESSIONALS DE L’ATENCIÓ DEMANEN MAJOR CAPACITAT RESOLUTIVA DAVANT ELS CANVIS DE LA SOCIETAT

La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) i l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) organitzen  demà dijous 14 de juny la  Jornada de Gestió Clínica en Atenció Primària “Està passant...” analitzant el moment actual de l’Atenció Primària i cap a on necessita caminar.

13 Juny 2018. Més de 100  professionals d’Equips d’Atenció Primària es reuneixen demà a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona per debatre sobre què “Està passant” a l’Atenció Primària, i com fer-hi front. Els canvis socials, amb més població a la que atendre, nous pacients amb característiques culturals diferents (de races i cultures diverses), una major esperança de vida (amb un significatiu envelliment de la població) etc, fan necessari que l’atenció primària s’hi adapti.

“En la Jornada de demà” expliquen el doctor Xavier Bayona del Grup de Gestió de la CAMFiC, i la infermera Imma Ferré, del grup de Gestió de l’AIFiCC “posarem sobre la taula que l’atenció primària no només sàpiga adaptar-se als canvis social, també que prengui un paper més destacat, ampliant la seva capacitat resolutiva, com a primer nivell assistencial, que veu,  almenys un cop l’any, al 90% de la població”.
Per això, una de les qüestions tractades serà la necessitat de treballar en xarxa amb professionals d’altres àmbits, tenint en compte les característiques del territori. En aquest sentit, la infermera Imma Ferré, explica “ens cal adaptar els equips a les necessitats de salut dels ciutadans, però també al territori, perquè segons la zona on vivim les necessitats poblacionals son diferents, i per tant, calen equips multi professionals, que a més, han demostrat que tenen un impacte positiu sobre l’atenció primària de salut”.

També destacaran la importància de no fragmentar l’atenció primària, és a dir, que es pugui mantenir la continuïtat assistencial al llarg de tota la vida del pacient, especialment en el tram del final de la vida. “Coneixem els nostres pacients de molts anys, sabem d’ells, de la seva família, del seu entorn comunitari i veïnal”, explica la infermera, Imma Ferré de l’AIFiCC “ i per tant l’Atenció Primària hauria de coordinar els serveis de salut que els hi oferim en l’entorn de proximitat i de final de la vida”.


Un coneixement de l’entorn vital del pacient, que s’acompanya d’una alta qualitat resolutiva “els professionals de l’atenció primària som especialistes, tenim reconeguda la competència professionals a través del MIR¹ en el cas del metges i de l’EIR² en el cas de les infermeres” explica el doctor Bayona, de la CAMFiC. 
A més, donar una bona resposta de salut a la població també passa, segons els professionals del primer nivell assistencial, per millorar aspectes del propi col·lectiu, “que repercutirà clarament sobre l’atenció al pacient” explica el doctor Bayona. “Cal que millorem les condicions de treball, tenint en el centre de la mirada al ciutadà. Com millor estigui el professional, millor podrà atendre als seus pacients. Per això, ens cal innovar i millorar en la conciliació de la vida personal i professional³, millorar l’estabilitat laboral, acabar amb la precarietat, i flexibilitzar les remuneracions adequant-les al rols i al valor que aporti el professional”.  

Tant el doctor Xavier Bayona de la CAMFiC com la infermeria Imma Ferré de l’AIFiCC conclouen que “l’Atenció Primària del nostre país necessita un impuls basat en tres pilars fonamentals: la millora del pressupost, l’establiment d’objectius clars i la participació de ciutadans i professionals.... ens cal fer-ho efectiu i dotar de major capacitat resolutiva als directius i al professionals de l’Atenció Primària “ 
 

Sobre CAMFiC

La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària és la societat científica que agrupa els metges de família catalans, fundada el 1983.  Actualment compta amb més de 4.300 socis. CAMFiC ofereix formació presencial i online als professionals, així com divulgació mèdica per a pacients. Treballa en fomentar la investigació en l&39;Atenció Primària i s&39;articula en més de 45 grups de treball, i diferents vocalies territorials  

Sobre AIFICC

L’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària (AIFiCC) neix l’any 1996 amb una clara vocació científica. Entre els seus objectius: aglutinar, estructurar i unificar criteris entre els professionals d&39;infermeria familiar i comunitària en defensa dels seus interessos i de la seva professió. Amb prop de 900 socis/es, l’AIFiCC s’organitza en 12 grups de treball que faciliten el desenvolupament professional i científic dels seus associats.  

¹MIR Médico Interno Residente
²EIR Enfermera Interna Residente ³https://www.comb.cat/cat/professional/precarietat_professional/docs/informe_precarietat_laboral_2016.pdf

Més informació: Ester Duran 659 44 27 95 


Veure totes les notes de premsa

Horari d'atenció

Horari d'atenció a la seu: dimarts de 17.00 a 19.00 hores. Durant el mes d'agost, l'AIFiCC romandrà tancada.

Per realitzar qualsevol altra consulta, feu clic aquíINFOVACALDIA - Siempre al día con el grupo vacunas de AIFiCCPrograma Beveu MenysFAECAPAGORAAUPAFoCAPInfermera virtualCPICJBIPersonesPKNOSalut i benestarSense fumVacunes