22/11/2018


Les infermeres demanen que els informes emesos des de l'AP sobre casos de violència de gènere i abús infantil tinguin la mateixa validesa que el de les altres administracions

L’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) demana més protecció jurídica i major acompanyament a les infermeres que detecten casos de violència de gènere i de violència a l’infant i adolescent.

El Grup de Treball de Violència de Gènere i Maltractament a Menors de l’AIFiCC fa una crida a prendre determinades accions encaminades a millorar la detecció, suport i seguiment de les víctimes de violència de gènere i abús infantil.

En aquest sentit, destaquen que:

   -  Els propis professionals sanitaris i treballadors socials es troben desprotegits jurídicament i poc acompanyats per les administracions implicades en el seguiment i resolució d’aquests casos.

I demanen:

- Repensar i posar en valor els informes de la infermera, pediatre, metge/ssa de família i  psicòlegs/gues experts dels centres de salut i hospitals. Els professionals que treballen a l’Atenció Primària de Salut, sobretot infermeres, metges/ssa de família i pediatres tenen un coneixement de la família i de l’entorn d’una forma continuada i tranversal, en el temps i en el seu medi. Son especialistes en tractar la família en la seva globalitat i tenen expertesa en detectar situacions que poden donar indicis de violència tant de gènere com als infants. I en aquest sentit, destaquen la necessitat de formar als professionals de la primària i treballadors socials que puguin ser referents en els seus centres de salut, donada la complexitat i la importància del tema de la violència de gènere i d’abusos a menors.

Per aquest motiu sol·liciten que els informes emesos des de l’atenció primària de salut se’ls doni el mateix valor que als informes d’altres institucions. I en el cas de conflicte d’opinions que prevalgui una relació d’igualtat alhora de valorar els informes de les diferents institucions

- Formar, acompanyar i protegir jurídicament, a tots els professionals i treballadors socials que tenen infants i adolescents al seu càrrec: professors, monitors, personal sanitari, personal d’esplais etc, donat  que poden detectar signes d’alarma i denunciar els fets.

- Formar jutges i fiscals per administrar justícia des del punt de vista de gènere, fugint de la visió patriarcal que encara impera en la societat, i essent conscients del què és la violència de gènere, la violència contra els menors (ja sigui física o sexual) i les conseqüències que això té i tindrà en la seva vida.

Per tot això, des del Grup de Violència de Gènere i Maltractament a menors de l’AIFiCC insisteixen que cal que es compleixin i es posin en marxa els acords presos al Parlament de Catalunya, Moció 6/XI del Parlament de Catalunya¹, sobre les noves mesures per a garantir la protecció dels menors en l’àmbit educatiu i altres espais formatius de març de 2013.

Sobre AIFICC


L’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària (AIFiCC) neix l’any 1996 amb una clara vocació científica. Entre els seus objectius: aglutinar, estructurar i unificar criteris entre els professionals d'infermeria familiar i comunitària en defensa dels seus interessos i de la seva professió. Amb prop de 900 socis/es, l’AIFiCC s’organitza en 12 grups de treball que faciliten el desenvolupament professional i científic dels seus associats.

¹ http://www.parlament.cat/document/getdoc/11000629
 


Veure totes les notes de premsa

Horari d'atenció

Horari d'atenció a la seu: dimarts de 17.00 a 19.00 hores. Durant el mes d'agost, l'AIFiCC romandrà tancada.

Per realitzar qualsevol altra consulta, feu clic aquíINFOVACALDIA - Siempre al día con el grupo vacunas de AIFiCCPrograma Beveu MenysFAECAPAGORAAUPAFoCAPInfermera virtualCPICJBIPersonesPKNOSalut i benestarSense fumVacunes