05/12/2017


INFERMERES DE PRIMÀRIA DISPOSEN D’UNA GUIA DE CONSELLS PER PREVENIR ACCIDENTS DE TRÀNSIT ENTRE ELS PACIENTS

Davant del Pont de la Constitució i recordant que el 2017 està sent un any negre respecte als accidents de trànsit, amb un increment d’un 2.6% respecte el 2016, i on ja portem més de 1.000 morts, infermeres de primària prioritzen a les consultes els consells de seguretat.

  • La guia ajuda a les infermeres de primària a donar consells preventius sobre seguretat viària amb l’objectiu d’evitar accidents de trànsit.
  • Les lesions produïdes per accidents de trànsit són un dels principals problemes de Salut Pública en la majoria de països i també a Catalunya.
  • El professional sanitari d&39;Atenció Primària es troba en una situació privilegiada per actuar en la prevenció per lesions de trànsit.

Les autores de la guia,  infermeres de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC), destaquen que, “el consell s&39;ha demostrat efectiu quan es realitza de forma personalitzada i tenint en compte els factors de risc individuals.

Això només es pot fer des de les consultes d’atenció primària on establim una relació de confiança amb els nostres pacients”. Recorden, però, igualment que l’actuació a d’anar més enllà de la consulta i que cal “impulsar i participar en programes comunitaris coordinats entre diferents Institucions”.

Especial cura s’ha de tenir amb els grups amb especial risc de lesionar-se per accident de trànsit, com són els vianants de més edat en zona urbana i la població més jove usuària de vehicles de dues rodes, així com els adults joves ocupants de turismes en carreteres.  Sobre ells cal insistir en el consell i prevenció des de la consulta d’infermeria.
Metodologia del consell educatiu La guia dóna pautes als professionals de la infermeria d’atenció primària per establir una aliança educativa amb el pacient, de manera que ensenya com aconsellar els pacients en funció del grup (gent gran que són bàsicament vianants, gent jove que condueix principalment vehicles de dues rodes, etc).  

La guia explica que cal seleccionar la conducta de salut que es vol  modificar, i, en aquest sentit, aconsella començant amb els hàbits de més fàcil modificació i/o aquells que siguin de més risc.Tres principals grups de consells.

Al llarg de la guia i de forma molt clara, la infermera pot trobar un conjunt de consells a donar als pacients en base de tres àmbits: consells sobre elements de subjecció i protecció, consells davant el consum de substàncies i consells davant la població usuària de fàrmacs o amb trastorns que poden afectar la conducció.

Sobre els consells en elements de subjecció la guia descriu com s’ha de fer un ús correcte de les cadiretes/alces ( per exemple: la homologació, la situació correcta en el vehicle, o els punts de subjecció).
També explica com informar al pacient sobre l&39;obligatorietat de l’ús del cinturó,  o per exemple també sobre l’homologació del casc per a motos, entre d’altres consells.

Respecte als consells davant el consum de substàncies, la guia assenyala com a població diana  els conductors joves de 15-34 anys de motocicleta i/o automòbil, conductors professionals i bevedors excessius. L’actuació en aquest cas gira entorna a sensibilitzar sobre la reducció/abstenció del consum de begudes alcohòliques, promoure entre els grups de joves la designació d&39;un conductor alternatiu que no begui, recordar la importància de no sobrepassar els nivells reglamentaris d&39;alcoholèmia, e informar sobre el perill de conduir sota els efectes de drogues com la cocaïna, opiacis, derivats del cànnabis, o èxtasi.

En tots aquest tipus de consell, cal recordar diuen des de l’AIFiCC, “la importància d’aprofitar qualsevol contacte del pacient amb els sistema sanitari, especialment en la població més joves poc freqüentadora i, especialment, després d’esdeveniments traumatològics a causa d’un accident”.

Respecte als consells en població que pren fàrmacs, la guia recomana a les infermeres especial atenció a les persones amb malalties cròniques com l’HTA, diabetis, epilèpsia, o malalties mentals, així com persones amb alteracions cognitives, i/o amb dèficits visuals, o auditius.

En aquests casos la guia explica la necessitat de conèixer els efectes secundaris de la medicació i com pot afectar la conducció, i per tant, avisar al pacient de no conduir si es prenen fàrmacs que poden alterar la capacitat de conducció. La guia té un apartat final on exposa als professionals d’infermeria d’atenció primària altres consells generals sobre seguretat viària que també cal recordar als pacients,  com: que en cas d’aturada d&39;emergència, cap ocupant del vehicle pot sortir  sense portar les armilles reflectants,  que no s’utilitzi el mòbil i, en canvi,  promoure l’ús dels mans lliures, no fumar dins del cotxe, ja que fumar és la causa de distracció més freqüent, o vigilar la conducció davant de fenòmens meteorològics adversos, en conducció nocturna, en carreteres en mal estat i en punts conflictius de circulació, entre d’altres.

Accés a la guia: http://www.aificc.cat/storage/guies/seguretat-viaria.pdf

Sobre AIFICC
L’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària (AIFiCC) neix l’any 1996 amb una clara vocació científica. Entre els seus objectius: aglutinar, estructurar i unificar criteris entre els professionals d&39;infermeria familiar i comunitària en defensa dels seus interessos i de la seva professió. Amb prop de 900 socis/es, l’AIFiCC s’organitza en 12 grups de treball que faciliten el desenvolupament professional i científic dels seus associats.Veure totes les notes de premsa

Horari d'atenció

Horari d'atenció a la seu: dimarts de 17.00 a 19.00 hores. Durant el mes d'agost, l'AIFiCC romandrà tancada.

Per realitzar qualsevol altra consulta, feu clic aquíINFOVACALDIA - Siempre al día con el grupo vacunas de AIFiCCPrograma Beveu MenysFAECAPAGORAAUPAFoCAPInfermera virtualCPICJBIPersonesPKNOSalut i benestarSense fumVacunes