01/05/2017


ENTRE EL 22% I EL 25% DE LA POBLACIÓ MAJOR DE 65 ANYS ESTÀ EN PERILL DE PATIR DESNUTRICIÓ

L’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC), juntament amb la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE) editen una guia sobre la desnutrició en la gent gran i en pacients amb cronicitat.

En la gent gran, l’alta prevalença de malalties, especialment degeneratives, afecta directa e indirectament el seu estat nutricional. 
Un 4% de la població major de 65 anys pateix desnutrició i entre un 22-25% està en risc de patir-ne¹.
Viure sol i tenir més de 80 anys augmenta el risc de desnutrició.

Maig 2017. A Espanya es calcula que hi ha 7,9 milions de persones majors de 65 anys, i 2,2 milions majors de 80 anys.  Un alt percentatge d’aquesta població pateix desnutrició, bàsicament per les seves malalties cròniques i també perquè en aquestes edats es presenten problemes de masticació i deglució per la disminució de la secreció de saliva i per alteracions en la dentadura.

Aquesta població són majoritàriament visitades a domicili per equips d’atenció primària, que fan el seguiment del seu estat de salut. El paper de les infermeres d’atenció primària en l’atenció i cura d’aquests pacients és fonamental.

És davant d’aquestes dades sobre la desnutrició en la gent gran, que des de l’AIFiCC i la SENPE es va posar en marxa l’elaboració de la  “Guia pràctica sobre l’abordatge de la desnutrició en la gent gran i en pacients amb cronicitat”.

La guia descriu els factors de risc associats a la desnutrició com: la disfàgia (que afecta entre el 30-40% de les persones grans), els problemes buco-dentals, el risc d’aïllament social, les malalties que cursen amb anorèxia o augment de les pèrdues de nutrients (vòmits, diarrees), la polimedicació o la depressió. També permet fer un cribatge i una avaluació a partir d’un test observacional i una breu enquesta. En funció dels punts obtinguts s’obté una valoració de l’estat nutricional del pacient. La guia també descriu un pla d’intervenció nutricional on es determina el tipus de textura de la dieta, i els aliments que cal que la conformin.

La Guia ha comptat també amb el suport del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat, i el Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària del Departament de Salut.  
Podeu accedir a la guia a l’enllaç: http://www.aificc.cat/storage/guies/malnutricio.pdf

¹ Libro blanco de la nutrición en España. http://www.alimentacion.imdea.org/sites/default/files/pdf/press-releases/2013/Libro%20Blanco%20de%20...

Més informació: premsa AIFiCC Ester Duran duran.ester@gmail.com


Veure totes les notes de premsa

Horari d'atenció

Horari d'atenció a la seu: dimarts de 17.00 a 19.00 hores. Durant el mes d'agost, l'AIFiCC romandrà tancada.

Per realitzar qualsevol altra consulta, feu clic aquíINFOVACALDIA - Siempre al día con el grupo vacunas de AIFiCCPrograma Beveu MenysFAECAPAGORAAUPAFoCAPInfermera virtualCPICJBIPersonesPKNOSalut i benestarSense fumVacunes