INFERMERS/ES A TEMPS COMPLET CENTRE ATENCIÓ PRIMÀRIA LARRARD

Parc Sanitari Pere Virgili

Descripció de la Empresa

Perfil sol·licitat
– Formació mínima requerida: grau o Diplomatura en infermeria, expedit per una universitat espanyola o, en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent
– Formació valorable: es valorarà Màster / Postgrau en atenció Primària. Formació en espirometries, formació en malalt crònic, EIT Comunitària
– Coneixement valorables: e-CAP, informàtica bàsica
– Competències / Habilitats: atenció centrada en la persona, orientació al pacient, vocació per l’excel·lència, adaptació i desenvolupament personal, compromís, integritat, proximitat

Detalls de l'Oferta

  • Realitzar les activitats i/o tècniques assistencials de la seva especialitat, derivades del procés assistencial propi, compartit o delegat; al propi centre o al domicili particular quan estigui indicat
  • Aplicar els protocols i procediments consensuats que afectin a la seva activitat. Executar les activitats que li corresponguin dels diferents programes de salut duts a terme per l’EAP
  • Ús adequat de la medicació i/o tècniques diagnòstiques, segons les recomanacions o protocols corresponents
  • Realització de tasques administratives que puguin sorgir arran de la seva activitat
  • Qualsevol altre funció anàloga a les anteriorment exposades o qualsevol de les pròpies de la seva categoria professional

Informació de l'Oferta

Data de Publicació: 24/05/2023

Empresa: Parc Sanitari Pere Virgili

Lloc: Barcelona

Tipus de Jornada: Jornada completa

Tipus de Contracte: Fi obra/servei

Salari: Segons Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el SCS (SISCAT).

Associat i aprofita tots els avantatges

Rebràs informació, novetats i notícies. Tot relacionat amb l’associació.

XARXES SOCIALS

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore